ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.


Σ.ΕΛ.Α.Σ.


ΣΠ.Ο.Κ.Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ


Φ.Ο.Σ.Ε.Σ.Ε.Φ.


Χ.Ο.Ο.Λ.ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ


Π.Ο.Α.ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ


ΧΕΙΡΩΝ


Α.Ε.Τ.Ο.Σ.

Επιτροπή Αναμόρφωσης Καταστατικού

Υπευθυνος Δ.Σ. Ελευθεριάδης Ελευθέριος (Μαύρος Βράχος)

Μέλη:

Αρκουδογιάννης Γιώργος  (Μαύρος Βράχος) 
Νικολακάκη Σοφ. (ΣΕΛΑΣ)
Κατσιαβός (ΣΠΕΛΕΟ)
Παπαπέτρου Χ. (Θησέας)
Χριστόπουλος Ι. (ΧΟΟΛ)

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it