ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.


Σ.ΕΛ.Α.Σ.


ΣΠ.Ο.Κ.Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ


Φ.Ο.Σ.Ε.Σ.Ε.Φ.


Χ.Ο.Ο.Λ.ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ


Π.Ο.Α.ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ


ΧΕΙΡΩΝ


Α.Ε.Τ.Ο.Σ.

Επιτροπή Ιατρικών Θεμάτων

Υπεύθυνος Δ.Σ. Μπουρδούσης Ιωάννης (ΣΠΟΚ)

Μέλη:

Δημητριάδη (ΧΟΟΛ)
Αρκουδογιάννης (Μαύρος Βράχος)

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it