ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.


Σ.ΕΛ.Α.Σ.


ΣΠ.Ο.Κ.Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ


Φ.Ο.Σ.Ε.Σ.Ε.Φ.


Χ.Ο.Ο.Λ.ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ


Π.Ο.Α.ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ


ΧΕΙΡΩΝ


Α.Ε.Τ.Ο.Σ.

Επικοινωνία

Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος

Έδρα:
Εκαταίου 26-28 και Αγκύλης, Νέος Κόσμος, Τ.Κ. 117 43, Αθήνα

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας / Fax:
(+30) 210 7252570

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email):
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it