ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.


Σ.ΕΛ.Α.Σ.


ΣΠ.Ο.Κ.Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ


Φ.Ο.Σ.Ε.Σ.Ε.Φ.


Χ.Ο.Ο.Λ.ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ


Π.Ο.Α.ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ


ΧΕΙΡΩΝ


Α.Ε.Τ.Ο.Σ.

ΠΟΑ

Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών

 

Ίδρυση 1949.
Ένταξη στη ΣΟΕ 2009.

Σκοπός – Δράση (βάσει καταστατικού) :

Άρθρο 4: Σκοπός
Σκοπός του Ομίλου είναι η δια του πνεύματος της φυσιολατρίας ηθική και σωματική προαγωγή των μελών του και ιδιαίτερα των νέων, η έμπνευση και διάδοση της αγάπης των μελών του προς τη φύση, η διάδοση του εκδρομικού πνεύματος, η καλλιέργεια και διάδοση της ορειβασίας, η μελέτη και διαφύλαξη των φυσικών και αρχαιολογικών θησαυρών της χώρας, η σπουδή των ιστορικών μνημείων και της λαογραφίας της, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ απέχει από κάθε κομματική ανάμειξη ή εκδήλωση.


Άρθρο 5: Δραστηριότητες

1. Διοργανώνει τακτικές αναβάσεις και διασχίσεις στα ελληνικά βουνά και στο εξωτερικό, σε φυσιολατρικά ενδιαφέροντες τόπους και γενικά στο ύπαιθρο, που περιλαμβάνουν πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση, ορειβατική χιονοδρομία, εξερεύνηση και διάσχιση φαραγγιών, σπηλαιολογία, ορεινή ποδηλασία κ.λπ.

2. Διοργανώνει ορειβατικές αποστολές σε ορεινά συγκροτήματα του εξωτερικού.

3. Συντηρεί και επεκτείνει τα ορεινά καταφύγια που έχει στην κατοχή του.

4. Συμμετέχει σε τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς αγώνες αναρρίχησης, ορειβατικής χιονοδρομίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα της οικείας ομοσπονδίας.

5. Φροντίζει για την άσκηση των αναρριχητών-μελών με τη βοήθεια ειδικών εκπαιδευτών.

6. Ιδρύει, διοργανώνει και συντηρεί σχολές ορεινής πεζοπορίας, χειμερινού βουνού, αναρρίχησης βράχου και ορειβατικής χιονοδρομίας.

7. Φροντίζει για τη χάραξη, σήμανση και συντήρηση μονοπατιών και αναρριχητικών διαδρομών στα ελληνικά βουνά.

8. Διοργανώνει εορτές, περιηγήσεις, κατασκηνώσεις, ομιλίες, διαλέξεις, εκθέσεις και καλλιτεχνικές, μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

9. Συνεργάζεται με τουριστικά, ορειβατικά και φυσιολατρικά σωματεία του εσωτερικού και εξωτερικού.

10. Ασχολείται με τη μελέτη της ιστορίας, λαογραφίας, λαϊκής τέχνης και των λαϊκών εθίμων της χώρας.

11. Υποδεικνύει στις αρμόδιες αρχές κάθε μέτρο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

12. Εκδίδει το περιοδικό «Φυσιολατρικοί Ορίζοντες», το οποίο σήμερα αριθμεί 243 τεύχη. Η έκδοσή του άρχισε τον Ιανουάριο του 1950 ως «Δελτίο», μετέπειτα «Εκδρομικό Δελτίο ΠΟΑ», «Πεζοπορικός» και από το 1959 εκδίδεται ως «Φυσιολατρικοί Ορίζοντες».

13. Εκδίδει, στα πλαίσια των σκοπών του, κανονισμούς, επετηρίδες, ενημερωτικά φυλλάδια, πληροφοριακά δελτία, αναρριχητικούς και πεζοπορικούς οδηγούς, χάρτες και άλλα σχετικά έντυπα.

14. Διοργανώνει προβολές, διαλέξεις, συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τους σκοπούς του.

15. Συγκεντρώνει βιβλία, περιοδικά, χάρτες, φωτογραφίες, διαφάνειες, ταινίες και οποιοδήποτε υλικό και άλλες πληροφορίες, δημιουργώντας αρχείο.

16. Παρέχει συμβολή και βοήθεια σε επιστημονικές ή και άλλες δημοσιεύσεις που έχουν ως στόχο τη διάδοση και πραγμάτωση των σκοπών του Ομίλου.

17. Συμμετέχει σε κάθε κίνηση για την προστασία της ορεινής φύσης.

18. Διατηρεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με τη διεύθυνση «www.poa.gr.».

19. Μελετά και οργανώνει κάθε άλλο μέσο που προάγει τους σκοπούς του Ομίλου και μετέρχεται οποιοδήποτε νόμιμο μέσο για την πραγματοποίηση των σκοπών του.
Διοργάνωση ετησίως σχολών αναρρίχησης βράχου, χειμερινού βουνού και κατάβασης φαραγγιών.
Διοργάνωση ετησίως (στην Ελλάδα και το εξωτερικό) ορειβατικών και πεζοπορικών αναβάσεων, αναρριχητικών εξορμήσεων, καταβάσεων σε φαράγγια, σπηλαιολογικών καταβάσεων, ποδηλατικών διασχίσεων, εξορμήσεων ορειβατικού σκι.
Εξερευνήσεις και βελτιώσεις ασφάλισης φαραγγιών, άνοιγμα αναρριχητικών διαδρομών. 


Διεύθυνση της έδρας του συλλόγου:
Ζαΐμη 45, 10682 Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
210 8218401 (Fax: 210 8811520)

Ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας του συλλόγου:
www.poa.gr

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it