ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.


Σ.ΕΛ.Α.Σ.


ΣΠ.Ο.Κ.Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ


Φ.Ο.Σ.Ε.Σ.Ε.Φ.


Χ.Ο.Ο.Λ.ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ


Π.Ο.Α.ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ


ΧΕΙΡΩΝ


Α.Ε.Τ.Ο.Σ.

ΕΣΕΦ

Ελληνικός Σύλλογος Εξερεύνησης Φαραγγιών

 

Το 2003 εγκρίθηκε από το πρωτοδικείο η σύσταση του ΕΣΕΦ  ο οποίος είχε παρουσιάσει δράση αρκετά νωρίτερα. Το 2006 εντάχθηκε στη ΣΟΕ.Σκοπός του ΕΣΕΦ είναι η εξερεύνηση,  χαρτογράφηση, μελέτη και προστασία των ελληνικών φαραγγιών. Η αξιοποίηση τους από επιστημονικής, αθλητικής και τουριστικής πλευράς καθώς και η διάδοση των τεχνικών κατάβασης φαραγγιών μέσω σχολών και σεμιναρίων. Πραγματοποιούνται δύο τουλάχιστον σχολές ετησίως, πολλές οργανωμένες καταβάσεις από το σύλλογο, εξερευνήσεις νέων φαραγγιών,  πανελλήνια συνάντηση και πολλές άλλες δραστηριότητες για τις οποίες μπορεί να ενημερωθεί κανείς από το site του συλλόγου


Διεύθυνση της έδρας του συλλόγου:
Αριστοτέλους 44-46 , Βόλος, ΤΚ 38222

Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Γαλλίας 124, Βόλος, ΤΚ 38222

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
24280 99755  (Fax:  24210 29441)
Τηλ. έκτακτης ανάγκης :  6988 078144

Ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας του συλλόγου:
www.canyoning-esef.gr και  www.esef.gr

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it