ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.


Σ.ΕΛ.Α.Σ.


ΣΠ.Ο.Κ.Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ


Φ.Ο.Σ.Ε.Σ.Ε.Φ.


Χ.Ο.Ο.Λ.ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ


Π.Ο.Α.ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ


ΧΕΙΡΩΝ


Α.Ε.Τ.Ο.Σ.

ΣΠΟΚ

Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης

Ο Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης ιδρύθηκε το 1999 στο Ηράκλειο της Κρήτης με σκοπό τη γνωριμία με τον άγνωστο υπόγειο κόσμο και την προώθηση της εξερεύνησης και της μελέτης του. Από το 1999 ο Όμιλος έχει αναπτύξει σειρά δραστηριοτήτων που αφορούν τη διοργάνωση και συμμετοχή σε αποστολές εξερεύνησης, την εκπαίδευση σε σπηλαιολογικές τεχνικές και στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των ενηλίκων και των παιδιών για τη σημασία της μελέτης των σπηλαίων κ.ά. 

Ο Όμιλος είναι ιδρυτικό μέλος της Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Σ.Ο.Ε.) και της Ελληνικής Ομάδας Σπηλαιοδιάσωσης.

Από το 1999, ο Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης έχει διοργανώσει εξερευνητικής φύσης αποστολές και έχει συμμετάσχει σε άλλες που διοργανώνουν σπηλαιολογικοί σύλλογοι εντός και εκτός Ελλάδος. Το κύριο πεδίο οργάνωσης αποστολών  του Ομίλου είναι η Κρήτη. Επιλέγονται κατά κύριο λόγο καρστικά πεδία που εμφανίζουν ενδιαφέρον, όπως οι μεγάλοι ορεινοί όγκοι του νησιού: Λασιθιώτικα και Σητειακά βουνά, Λευκά Όρη, Ψηλορείτης,  καθώς και μικρότερες αυτόνομες ορεινές ενότητες, όπως τα Αστερούσια, τα Ταλαία Όρη, το Κέντρος. Σκοπός των αποστολών είναι κυρίως η εξερεύνηση νέων σπηλαίων ή νέων τμημάτων σε γνωστά σπήλαια, η χαρτογράφηση και
φωτογράφησή τους, ή ακόμα, η επίσκεψη για εκπαιδευτικούς σκοπούς.προγράμματα

«Υπόγεια Ποτάμια Κρήτης» (2001-2005) (χρ/ηση από πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ, Γ.Γ. Νέας Γενιάς).
«Καρστική Ποικιλομορφία ορεινού όγκου Κουλούκωνα» (2003-2005).
«Ένας Υπόγειος Κόσμος: ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών» (2003-2004) (χρ/ηση από πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ, Γ.Γ. Νέας Γενιάς).
«Διοργάνωση φεστιβάλ καθαρισμού των σπηλαίων Ιτάνου», Σε συνεργασία με το Δήμο Ιτάνου Σητείας, (2005) (χρ/ηση από πρόγραμμα ΝΕΟΛΑΙΑ, Γ.Γ. Νέας Γενιάς).
«Ηλεκτρονική Βάση καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων σπηλαίων» (2006).
«Σπηλαιόκοσμος: Κουλούκωνας – Ψηλορείτης» (2007) (χρ/ηση από Κ.Π. LEADER+, ΟΠΑΑΧ, Υπουργείο Γεωργίας, 3ο ΚΠΣ 2000-2006).
«Εξοπλισμός και οργάνωση της ομάδας σπηλαιοδιάσωσης Κρήτης για υπαίθριες δραστηριότητες» (2007) (χρ/ηση από Κ.Π. LEADER+, Υπουργείο Γεωργίας, 3ο ΚΠΣ 2000-2006).
«Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών» (2007) (χρ/ηση από Κ.Π. LEADER+, Υπ. Γεωργίας, 3ο ΚΠΣ 2000-6).
Παραγωγή ταινίας εκπαιδευτικού χαρακτήρα με τίτλο «Ο Αιμίλος, η Σοφία και η σπηλιά» (2007) (χρ/ηση από Κ.Π. LEADER+, Υπ. Γεωργίας, 3ο ΚΠΣ 2000-6).

Σεμινάρια

…για αρχάριους

Η ενασχόληση με τη σπηλαιολογία προϋποθέτει σχετική εκπαίδευση, προκειμένου να προσεγγίζουμε κάθε είδους σπήλαια με ασφάλεια.  Εκπαίδευση γίνεται κάθε χρόνο από το ΣΠΟΚ, στο πλαίσιο σεμιναρίων δίμηνης διάρκειας, κατά τα οποία παραδίδονται θεωρητικά μαθήματα γεωλογίας, σπηλαιολογίας, φωτογραφίας, αρχαιολογίας, ανθρωπολογίας, βιολογίας, χαρτογράφησης, αλλά και πρακτικά μαθήματα για την εξοικείωση με τεχνικές προσπέλασης οριζόντιων και κάθετων σπηλαίων.

…για την εξειδίκευση των μελών μας

Καθώς η σπηλαιολογία είναι κλάδος πολυεπιστημονικός, η γνώση των επιμέρους θεμάτων που συνδέονται με τη μελέτη της δεν εξαντλείται στα σεμινάρια αρχαρίων. Θέματα όπως η χαρτογραφία και η φωτογράφηση των σπηλαίων, αλλά και η βιοσπηλαιολογία, η καρστολογία, η υδρολογία, η γεωλογία, η αντοχή υλικών, η σπηλαιοδιάσωση, οι πρώτες βοήθειες και άλλα πολλά, προσπαθούμε να τα μελετάμε, μέσα από μικρής διάρκειας σεμινάρια που διοργανώνουμε εντός συλλόγου και είναι ανοικτά σε μέλη ή μη μέλη του Ομίλου.

Σπηλαιοδιάσωση

Ο ΣΠΟΚ είναι ιδρυτικό και ενεργό (περιφερειακό) μέλος της Ομάδα Σπηλαιοδιάσωσης Ελλάδος (ΣΠΗΛΑΙΟΔΙΑΣΩΣΗ). Αμέσως μετά την ίδρυση της τελευταίας, η Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος παρέλαβε τον εξοπλισμό της και ανέλαβε την οργάνωση και τη διοίκησή της. Η Σπηλαιοδιάσωση είναι μέλος της Πολιτικής Προστασίας και έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει σε περιστατικά σε σπήλαια, αλλά και σε φαράγγια, σε βουνά και γενικά σε ατυχήματα που λαμβάνουν χώρα στη φύση.

Επίσης θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως ολοκληρώθηκε και το τελευταίο πρόγραμμα του συλλόγου που περιελάμβανε καταγραφή των σπηλαίων του Ψηλορείτη και του Κουλούκωνα και έκδοση του Λευκώματος "ΙΧΩΡ, ταξίδι στις φλέβες του γίγαντα"

 

Διεύθυνση της έδρας του συλλόγου:
Μπιζανίου 11, Τ.Κ.71201, Ηράκλειο, Κρήτη (ο σύλλογος είναι ανοιχτός για το κοινό κάθε Τετάρτη από τις 20:30-22:30).

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2810-283160

Ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοσελίδας του συλλόγου:
www.spok.gr (υπό κατασκευή)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it