ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.


Σ.ΕΛ.Α.Σ.


ΣΠ.Ο.Κ.Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ


Φ.Ο.Σ.Ε.Σ.Ε.Φ.


Χ.Ο.Ο.Λ.ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ


Π.Ο.Α.ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ


ΧΕΙΡΩΝ


Α.Ε.Τ.Ο.Σ.

Επιτροπή Προστασίας Σπηλαίων και Φαραγγιών

Υπεύθυνος Δ.Σ. Νικολαΐδης Στέφανος (ΣΠΕΛΕΟ)

Μέλη:

Πορτοκάλογλου Γ. (ΣΠΕΛΕΟ)
Τσαγανού (Χείρων)
Αθανασόπουλος (ΣΠΕΛΕΟ)

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Σκοποί της επιτροπής:

  1. Καταγράφει μητρώο με σπηλαία τα οποία έχουν καταστραφεί ή κινδυνεύουν από καταστροφή.
  2. Οργανώνει εκστρατείες ενημέρωσης για την προστασία του κόσμου των σπηλαίων και των υπογείων υδάτων.

  3. Τηρεί βιβλίο με εισηγήσεις των μελών της ομάδας για μελλοντική βελτίωση.

  4. Ενημερώνει διορθώνει των εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ομάδας - εισηγείται τις αλλαγές στο ΔΣ ή την ΓΣ.

  5. Συντάσσει ετήσιο απολογισμό δράσης τ o ν οποίο υποβάλει στο ΔΣ.

  6. Αποστέλλει στην επιτροπή διαδυκτιακης προβολής υλικό για την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας σε μηνιαία βάση.

  7. Αποστέλλει στην επιτροπή εκδόσεων και έντυπων υλικό για την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας σε μηνιαία βάση.