ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.


Σ.ΕΛ.Α.Σ.


ΣΠ.Ο.Κ.Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ


Φ.Ο.Σ.Ε.Σ.Ε.Φ.


Χ.Ο.Ο.Λ.ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ


Π.Ο.Α.ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ


ΧΕΙΡΩΝ


Α.Ε.Τ.Ο.Σ.

Επιτροπή Αρχείου Σπηλαίων και Φαραγγιών

Υπεύθυνος Δ.Σ. Μαργιόλης Αλέξανδρος (ΣΕΛΑΣ)

Μέλη:

Ζέππος (ΣΠΕΛΕΟ)

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Σκοποί της επιτροπής:

  1. Τηρεί το μοναδικό μητρώο των ελληνικών σπηλαίων και βαράθρων.

  2. Συγκεντρώνει την ετήσια δράση των συλλογών.

  3. Αρχειοθετεί τις εκθέσεις εξερεύνησης σπηλαίων.

  4. Τηρεί βιβλίο με εισηγήσεις των μελών της ομάδας για μελλοντική βελτίωση.

  5. Ενημερώνει διορθώνει των εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ομάδας - εισηγείται τις αλλαγές στο ΔΣ ή την ΓΣ.

  6. Συντάσσει ετήσιο απολογισμό δράσης τ o ν οποίο υποβάλει στο ΔΣ.