ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.


Σ.ΕΛ.Α.Σ.


ΣΠ.Ο.Κ.Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ


Φ.Ο.Σ.Ε.Σ.Ε.Φ.


Χ.Ο.Ο.Λ.ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ


Π.Ο.Α.ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ


ΧΕΙΡΩΝ


Α.Ε.Τ.Ο.Σ.

Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων

Υπεύθυνος Δ.Σ. Νικολαΐδης Στέφανος (ΣΠΕΛΕΟ)

Μέλη:

Νικολακάκη Σοφ. (ΣΕΛΑΣ)
Στασινός Κων/νος (Θησέας)
Κατσαρού Λυδία (ΠΟΑ)

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Σκοποί της επιτροπής:

  1. Δημιουργεί σταθερές επαφές με την παγκόσμια σπηλαιολογική κοινότητα.

  2. Καθιερώνει, προβάλλει και αναδεικνύει τη θέση της Σ.Ο.Ε. στο εξωτερικό.

  3. Συμβάλει στην επικοινωνία του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα με τους διεθνείς φορείς.

  4. Ενημερώνει σε μηνιαία βάση τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. για τις σπηλαιολογικές εξελίξεις στον Διεθνή χώρο.

  5. Συλλέγει υλικό από το εξωτερικό σε μηνιαία βάση και το αποστέλλει μεταφρασμένο στην Επιτροπή εκδόσεων και εντύπων για δημοσίευση.

  6. Συλλέγει υλικό από το εξωτερικό σε μηνιαία βάση και το αποστέλλει μεταφρασμένο στην Επιτροπή Διαδικτυακής Προβολής για την Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.