ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο.


Σ.ΕΛ.Α.Σ.


ΣΠ.Ο.Κ.Ε.Ο.Σ. ΧΑΝΙΩΝ


Φ.Ο.Σ.Ε.Σ.Ε.Φ.


Χ.Ο.Ο.Λ.ΜΑΥΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ


Π.Ο.Α.ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ


ΧΕΙΡΩΝ


Α.Ε.Τ.Ο.Σ.

Επιτροπή Σπηλαιοδιάσωσης

Υπεύθυνος Δ.Σ. Μαργιόλης Αλέξανδρος (ΣΠΕΛΕΟ)

Μέλη:

Κατσιαβός (ΣΠΕΛΕΟ)
Θεοδοσιάδης Θ. (ΣΠΕΛΕΟ)
Τσαγανού (Χείρων)

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Σκοποί της επιτροπής:

 1. Εκπροσωπεί την Σπηλαιοδιάσωση στην Ελλάδα και το Εξωτερικό για λογαριασμό της ΣΟΕ σε στενή συνεργασία με το Προεδρείο και το ΔΣ.

 2. Επεμβαίνει σε κάθε περίπτωση ατυχήματος σε σπήλαιο ή φαράγγι. Δύναται να αναλάβει επιχειρήσεις σε οποιαδήποτε περίπτωση κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή. Με την καθοδήγηση της Υπ. Πολιτικής Προστασίας.

 3. Τηρεί Βιβλίο Μελών Σπηλαιοδιάσωσης.

 4. Τηρεί Βιβλίο Μελών της Ιατρικής Ομάδας.

 5. Τηρεί Βιβλίο Μελών της Ομάδας Διανοίξεων.

 6. Εφαρμόζει Αξιολόγηση των Μελών της με βάση το Οργανόγραμμα της και τις προϋποθέσεις που αυτό ορίζει - εισηγείται αλλαγές στο οργανόγραμμα Αυτό.

 7. Τηρεί Βιβλίο μελών ανά επίπεδο.

 8. Μετά από κάθε άσκηση ενημερώνει και επαναπροσδιορίζει τις ιδιότητες των μελών της (αξιολόγηση).

 9. Τηρεί βιβλίο σπηλαιολογικών ατυχημάτων το οποίο ενημερώνει ετησίως.

 10. Εκδίδει ταυτότητες μελών ομάδας.

 11. Τηρεί Βιβλίο υλικών Ομάδας Σπηλαιοδιάσωσης.

 12. Εκπροσωπεί μαζί με το ΔΣ της ΣΟΕ την Σπηλαιοδιάσωση στην Ελλάδα.

 13. Οργανώνει τουλάχιστον 2 ασκήσεις διάσωσης ετησίως.

 14. Συντάσσει πλήρη έκθεση με τα πορίσματα από την εξέλιξη κάθε επιχείρησης στην οποία συμμετέχει η ομάδα διάσωσης.

 15. Συνεργάζεται με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

 16. Οι τεχνικές και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται περιγράφονται με βάση το εγχειρίδιο Σπηλαιοδιάσωσης το οποίο η ομάδα ακολουθεί με συνέπεια, το ελέγχει και εισηγείται τις αλλαγές-βελτιώσεις στην ΓΣ της ΣΟΕ.

 17. Ενημερώνει διορθώνει των εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ομάδας - εισηγείται τις αλλαγές στο ΔΣ ή την ΓΣ.

 18. Τηρεί βιβλίο με εισηγήσεις των μελών της ομάδας για μελλοντική βελτίωση.

 19. Συντάσσει ετήσιο απολογισμό δράσης τoν οποίο υποβάλει στο ΔΣ.

 20. Αποστέλλει στην επιτροπή Διαδυκτιακης Προβολής υλικό για την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας σε μηνιαία βάση.

 21. Αποστέλλει στην επιτροπή εκδόσεων και έντυπων υλικό για την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας σε μηνιαία βάση